Tájékoztató csődeljárásról

  • Jegyzőkönyv amely felvételre került a CLUB KEHIDA Turisztikai, Vendéglátó és Szolgáltató Kft "cs.a" (6500 Baja, Ganz Ábrahám utca 4. cégjegyzékszáma: 03-12-000002/10 adószáma:14327229-2-03) vagyonrendezővel történő megbeszélésén

  • Jegyzőkönyv amely felvételre került a CLUB KEHIDA Turisztikai, Vendéglátó és Szolgáltató Kft "cs.a" (6500 Baja, Ganz Ábrahám utca 4. cégjegyzékszáma: 03-12-000002/10 adószáma:14327229-2-03) egyességi csőd eljárásán

  • Alulírott, mint a CLUB KEHIDA Turisztikai, Vendéglátó és Szolgáltató Kft „csődeljárás alatt” (6500 Baja, Ganz Ábrahám utca 4. cégjegyzékszáma: 03-09-116178 adószáma:14327229-2-03) vezető tisztségviselője az 1991. évi IL. törvény 12. § (1) bekezdése szerint értesítem a társaság hitelezőit, hogy a Bács Kiskun megyei Bíróság 6. Cspk. 13-12-000001 ügyszámon az adós kérelmére elrendelte a gazdasági társaság csődeljárását.

    A végzés közzétételére 2012. március 28-án került sor. A végzés közzétételétől az adóst fizetési haladék illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, illetve azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában (kivéve a Cstv.11. § (1) bekezdésében felsorolt követeléseket). A fizetési haladék a közzétételtől számított 120 nap elteltét követő első munkanapon 0 órakor jár le. A hitelezők fennálló követeléseiket a közzétételtől számított 30 napon belül – a közzétételt követően keletkező követeléseiket pedig keletkezésüktől számított 3 munkanapon belül- jelenthetik be az adósnak és a vagyonfelügyelőnek. Felhívom továbbá a Hitelezőket a követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díj megfizetésére, valamint a követeléseiket megalapozó okiratok csatolására, hogy a határidő elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásban vételére nem kerül sor. A Cstv. 11. § (1) bekezdése szerinti követeléseket nem kell bejelenteni. A követelés nyilvántartásba vételének feltétele továbbá az is, hogy a hitelező annak 1 %-át, de legalább 5 000 forintot és legfeljebb 100 000 forintot – nyilvántartásba-vételi díjként – befizessen a vagyonfelügyelő Budapest Bank Nyrt.-nél vezetett, 10103173-13063000-01001001 számú pénzforgalmi számlájára. A közlemény rovatba kérem feltüntetni: „CLUB KEHIDA Kft. „cs.a.”

    A vagyonfelügyelő neve és székhelye: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., Schuszter János, 1042 Budapest, Árpád út 57-59.
X

Right Click

No right click